vogels

gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart
heggenmus
Heggenmus
boomklever
Boomklever
roodborst
Roodborst
Ringmus
Ringmus
barmsijs
Barmsijs
Merel
Merel
buizerd
Buizerd
goudvink
Goudvink
grauwe vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger
pimpelmees
Pimpelmees
koolmees
Koolmees
boerenzwaluw
Boerenzwaluw
boomkruiper
Boomkruiper
aalscholver
Aalscholver
blauwe reiger
Blauwe reiger
putter
Putter
grote bonte specht
Grote bonte specht
bruine kiekendief
Bruine kiekendief
grote stern
Grote stern
zwartkop
Zwartkop
Ijsvogel
Ijsvogel
staartmees
Staartmees
winterkoning
Winterkoning
kneu
Kneu
geelgors
Geelgors
rietzanger
Rietzanger
grote zilveriger
Grote zilverreiger
purperreiger
Purperreiger
Witte kwikstaart
Witte kwikstaart
zanglijster
Zanglijster
Kraanvogel
Kraanvogel
goudhaantje
Goudhaantje
kramsvogel
Kramsvogel
torenvalk
Torenvalk
gele kwikstaart
Gele kwikstaart
kerkuil
Kerkuil
ransuil
Ransuil
sperwer
Sperwer
Spreeuw
Spreeuw
fazant
Fazant
rietgors
Rietgors
wilde eend
Wilde eend
vink
Vink
lepelaar
Lepelaar
tureluur
Tureluur