Vink, Common Chaffinch

Vink

Common Chaffinch, Fringilla coelebs

Vinken leven in bossen, boomrijke tuinen en parken. Ze eten namelijk zaden en zachte plantendelen, zoals bladknoppen. Toch is het vooral hoog Nederland waar vinken het meeste voorkomen. Aan het einde van hun zang laten vinken vaak de bekende ‘vinkenslag’ horen.

vink
vink
vink
vink
vink
vink
vink