Ijsvogel

IJSVOGEL

Kingfisher, Alcedo atthis

Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel zich vaak aan. IJsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook aan stilstaand water (vooral in Nederland). Hun nesttunnel graven ze zandige of lemige steile oeverranden. ’s Winters ook te zien bij meer open en brak of zoute water, op zoek naar voldoende voedsel – kleine visjes, waterinsecten en dergelijke – en ijsvrij, helder water om dat voedsel te kunnen bemachtigen. Strenge winters maken veel slachtoffers onder de ijsvogels.

Ijsvogel
Ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel