Grote stern

Grote stern

Sandwich Tern, Sterna sandvicensis - Sterns (Sternidae)

De grote stern is een kustvogel, die koloniegewijs broedt op kwelders, groene stranden en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring. Het zijn trekvogels, die overwinteren voor de West-Afrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe. Tijdens broedseizoen een geheel zwarte kap met kuif.

Geluid Scherp karriek is het meest karakteristiek.

grote stern
grote stern
grote stern
grote stern
grote stern
grote stern
grote stern