Grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger

Spotted Flycatcher, Muscicapa striata

grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvangers houden zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. De grauwe vliegenvanger is grijsbruin van kleur en valt daardoor niet op. Ook het geluid is niet erg opvallend, waardoor de soort vaak over het hoofd wordt gezien

LEEFGEBIED 

Open loofbossen en gemengde bossen, bosranden met struwelen, parkachtige gebieden en lommerrijke dorpen en boerenerven zijn een prima leefgebied voor grauwe vliegenvangers. Er moet veel ruimte zijn in de kroonlaag om te kunnen foerageren

Zowel zang als roep niet echt expliciet; beiden klinken als een monotoon “tsiet“. Zang is frequenter herhaald en iets explosiever.

grauwe vliegenvanger
grauwe vliegenvanger
grauwe vliegenvanger
gauwe vliegenvanger
grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger