Gekraagde Roodstaart

Gekraagde roodstaart

Common Redstart, Phoenicurus Phoenicurus

gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Ook in kleinschalig boerenland met oude, lommerrijke erven. Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders, die ook wel van nestkasten gebruikmaken. De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden.

gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart
gekraagde roodstaart